Leverantörer


Information till våra leverantörer

Fakturor till Solängets Travsällskap (889600-1941) ska från och med den 1 maj 2022 skickas till:

 

E-fakturaadress:                   Organisationsnummer:  8896001941

VAN-Operatör: Crediflow
Format: Vi kan ta emot alla format av e-faktura

 

PDF-fakturor mailas till:      efakt.solanget@cogidocs.net

Det går endast att skicka en pdf-fil per mail och den filen får bara innehålla en faktura samt dess bilagor/underlag.

 

Ny postadress:                 

Solängets Travsällskap

Fack 5114

FE 2356

751 75 Uppsala

 

Observera att alla fakturor utöver bolagsnamn och adress även måste innehålla beställarens namn för att kunna tas in i systemet. Saknas uppgifterna kommer er faktura att returneras.

 

Adressen ovan gäller endast leverantörsfakturor. Brev, reklam, infoblad etc skickas som tidigare till bolagets adress.

 

Ekonomifrågor besvaras via mail: leverantorsfaktura@hastsportensac.se

 

Med vänlig hälsning

Solängets Travsällskap


info@solanget.travsport.se