Vill du bli medlem i Solängets Travsällskap?

Från och med 2014 är Solänget Travsällskap en förening som är öppen för alla intresserade.
Vill Du vara med och påverka Solängets framtid genom att bli medlem i Solängets Travsällskap.


Ring till Solängets Sportkontor 0660-299 099 så får du veta mer.

Medlemsavgiften är 200 kronor, för ungdomar upp till 25 år är avgiften 100 kronor.

Kontakta Sportkontoret om du är intresserad 0660-299 099 eller Info@solanget.travsport.se
Hjärtligt välkommen!


info@solanget.travsport.se