Integritetspolicy

Vi på Solänget hanterar dina personuppgifter på ett sätt som värnar om din integritet. Här nedan beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder uppgifterna, dina rättigheter gentemot oss, och hur du kan utöva dem. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till camilla.schildt@solanget.travsport.se


Vad är personuppgifter och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kopplad till dig som individ. Exempel på direkta personuppgifter som vi behandlar är identitetsuppgifter (namn, personnummer), kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), bild- och ljudmaterial. Indirekta personuppgifter kan vara Hästuppgifter (information om häst du äger, tränar eller rider/kör) samt tävlingsuppgifter (lopp, bana, placering) från tävling där du eller häst du tränar eller äger deltar.

En behandling omfattar varje åtgärd eller kombination av åtgärder som vi gör med dina personuppgifter, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Varifrån samlar vi in och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Från dig själv – Vi hämtar personuppgifter direkt från dig genom att du delar dem med oss samt genom dina interaktioner med oss – exempelvis när du anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. För en närmare beskrivning för vår användning av cookies hänvisas till vår cookiepolicy.

Från tredje part – Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor är Tickster och Folkbokföringsregistret samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, YouTube och Twitter) kan Solänget komma att ta emot information du delar med allmänheten rörande din profil samt dina interaktioner på tredjepartsplattformen.

Från en Användare – Användare av våra tjänster kan komma att lämna personuppgifter om dig exempelvis i syfte att anmäla din häst till tävling, dig som kusk/ryttare eller tränare till en tävling, eller för att skapa en faktura till dig genom vårt tränardebiteringssystem.

För vilka syften använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att organisera och utveckla travsporten samt för att utföra Svensk Travsports myndighetsuppdrag som registerförande förening för travhästar. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av digitala kanaler samt för att informera dig om våra tjänster. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter.

Vi använder oss av YouTube API Services.


info@solanget.travsport.se