Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Vattenläcka!

Vattenläcka Sulkyvägen i Solänget i Örnsköldsvik


Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Berört område: Sulkyvägen i Solänget i Örnsköldsvik
Övriga berörda områden: Eventuellt intilliggande område
Påbörjas: 18 november 2020 kl. 14.00
Beräknas åtgärdad: 18 november 2020 kl. 18.00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.

Publicerad onsdag 18 november 2020. info@solanget.travsport.se