Digitalt höstmöte

Travsällskapets Höstmöte kommer att hållas via Teams.


Medlemmarna i Solängets Travsällskap har kallats till Höstmöte, torsdag 26 november kl 18:30. På grund av utfärdandet av striktare restriktioner gällande den pågående Corona-pandemin, har Solängets styrelse beslutat hålla årets Höstmöte i digital form. Detta givetvis för att undvika onödig risk för ökad smittspridning.

Höstmötet hålls utsatt dag och tid, torsdag 26 november kl 18:30. Anmälan sker via mejl eller sms (se kallelsen) och länk kommer sedan att mejlas till alla som anmält sig. I det mejlet finns också information om hur ett digitalt möte hålls på bästa sätt.

Denna information berör alltså endast medlemmar i Solängets Travsällskap. Kallelse nedan;