Tävlingsrutiner

Värmning

Vanligen är det 5 minuters tid för värmning mellan loppen.
Värmning under pågående segerceremoni är endast tilllåten i RÄTVARV.
Iaktta största försiktighet. Dock gäller fortfarande att pågående segerdefilering icke får störas. Vid kvälls- och eftermiddagstrav är det ca 10 minuters tid för värmning mellan loppen. Under V4-dagarär det 5 minuters värmning mellan loppen.

Provstart bakom bil

Provstart bakom bil körs 1 timme före första loppets start, om det är autostart.

Defileringsrutiner

Defilering skall ske med ekipagen väl samlade på ett led i banans mitt. Ekipage vilka utan tillstånd anländer sent till defilering kommer att bestraffas.

Alkotest

Sker i inskrivningen.

Identifiering

Identifiering sker i provtagningsstallet, på gaveln av ATG-Kliniken. Häst skall visas upp för hand, tränsad samt utan någon form av bandage eller annan utrustning.

Boxlistor

Delas ut av stallvakten, samt anslås vid inskrivningen och anslagstavla vid stall 3.

Hovslagare

Kontakta inskrivningen.

Skoinformation

Underlag för skoinformation finns på Inskrivningen. Följande gäller: 1 timme INNAN AVD 1 på V4/V5/V65/V75-loppen, övriga lopp 15 minuter före starttid.
Utgångsläget är att häst tävlar med skor vilket INTE behöver anmälas. Tränare är SKYLDIG
att anmäla om häst skall gå barfota (fram/bak/runtom).
Tränare som inte lämnar inför information eller felaktig information bestraffas. Att byta från skor till barfota är EJ TILLÅTET efter ovan nämnda klockslag.

Provtagning

Provtagningspersonal möter hästen då den kommer av banan och tar med den direkt till provtagningsstallet.

Bestraffning

Bestraffningar meddelas via resultatlista. Kallelser för samtal med måldomare sker via inskrivning vid grova förseelser.
Startförseelser meddelas via speaker direkt vid omstart.
Vi hänvisar även till §64 i tävlingsreglementet (att vara tillgänglig för måldomare minst 15 min efter aktuellt lopp).
Drivningsförseelse meddelas om möjligt även via ekipagekontrollant om kusken kör nästkommande lopp.

Sjukvårdare

Läkare finns på plats, kontakta inskrivningen.

Extra box

Ni som behöver extra box (i mån av plats) till t.ex. resesällskap eller fortkörningshäst, vänligen kontakta ”sekris” på tel 0660-37 65 05 senast två dagar före aktuell tävlingsdag.

Veterinär

Finns alltid på plats, kontakta inskrivningen.

Rutiner i gästboxar

Följande gäller för gästboxar vid tävling. Boxen är tömd och utsopad, nytt strö ligger i mitten av boxen. Boxen är plomberad med tejp när ni anländer.
När ni bryter plomberingen är ansvaret på tränaren. Om plomberingen är bruten när ni kommer kontakta inskrivningen.

OM NI TAR FEL BOX ELLER BRYTER PLOMBERINGEN TILL ANNANS BOX, MEDDELA INSKRIVNINGEN, ANNARS BEIVRAS DETTA.

Omklädningsrum

Finns vid Voltbaren och vid stall 15, (gaveln).

Stallkort

OBS! Delas endast ut till hästägare med starthäst.

Du som tänker övernatta med häst

Meddela Solängets sekretariat i god tid.

Hotell, bokar ni själva:

First Hotell Statt     0660-26 55 90
Hotell Focus     0660-821 00
Scandic Hotel     0660-27 22 00
Strand City     0660-106 10
Elite Plaza Hotel     0660-23 51 00