Solängets Ponnytravklubb

Styrelse 2020


 

Ordf. Klara Sundberg 072-209 91 77
Vice Ordf. Susanne Arvidsson 070-208 94 29
Sekr. Camilla Häggström 073-182 51 27
Kassör Karin Sjölund  
Ledamot Jessica Häggström  
Suppleant Sanna Häggström  
Suppleant Tuva Arvidsson  
Suppleant Kajsa Lind  
Suppleant Mikael Karlbom  

 


info@solanget.travsport.se