Startlista Provlopp/2 åringsserie

Här kommer startlistan inför tisdagens provlopp/2åringsserien.
Första start 18.30


Det gäller dock fortsatt begränsningar:
- Max 2 personer per häst
- Max 150 personer på stallbacken
- Stallvakt kommer finnas vid infarten till stallbacken
- Övrig träning är tillåten. Men endast personer som har en arbetsuppgift på stallbacken får komma in under provloppstiden.
- Tidsperioden för provlopp räknas från 1 timme innan första start fram till 30 minuter efter sista loppet.

Publicerad måndag 14 juni 2021. info@solanget.travsport.se