Förändringar av öppettider av anläggningen

Vid några tillfällen under hösten kommer vissa delar av anläggningen att vara stängd under någon eller några dagar.


Detta enligt nedan;

  • Måndag 30 – tisdag 31/8 är rundbanan (inkl körplan) stängd p g a inmätning. Banan öppnas åter tisdag 31/8 kl 16:00.
  • Träningsslingan stängd lördagarna 4, 11 och 18/9 (ÖOR, ridtävlingar). Dessa dagar kan dock den s k ”Strandbergsbacken” användas.
  • Fredag 10 – söndag 12/9 arrangeras Agility (Öviks Brukshundsklubb) på innerplan. Under fredagskvällen iordningställs banor mm, vilket medför att folk befinner sig på innerplan samt att det kan förekomma viss trafik runt anläggningen. Själva tävlingarna genomförs lördag 08 – ca 18 och söndag 08 – ca 18. Då är rundbanan stängd. Övriga anläggningen är tillgänglig som vanligt.

 

För ytterligare information, kontakta B-O (070-666 09 21) eller Nathalie (070-633 11 54).

Publicerad tisdag 24 augusti 2021. info@solanget.travsport.se