Inbjudan Företagsutveckling

Vill du utveckla ditt ledarskap och skapa ett hållbart företagande?


Nu startar en utbildningsserie bestående av 17 träffar fördelat under 2,5år. Träffarna kommer att bestå av både nätverksträffar och föreläsningar. Utbildningen är till för dig i hästnäringen i Västernorrland, oberoende av inriktning du är verksam inom.

Du anmäler dig till hela utbildningen på en och samma gång, innan första träffens start.

Första träffen är digital, resterande träffar kommer ske fysiskt så snart Folkhälsomyndigheten tillåter detta.

Anmälan senast 4 december till kursledare

annika.soderholm@bergsaker.travsport.se
070-262 66 66

Publicerad måndag 23 november 2020. info@solanget.travsport.se