Program

Program nästa tävlingsdag, fredag 20 juli