19 december, 2018

Nytt hos Greger Hägglund.

Toppstammat hos Greger Hägglund.

2-årige Merrimac S.G. e. Bold Eagle-Mermaid Ås