15 april, 2013

Umåkers ambition för stallbacken

De här raderna skrev Umåkers styrelse 2011-03-14

”Umåker har som ambition att tillföra plats i och runt Umåker för fler antal hästar, vi väljer att inte sätta upp mål för antalet hästar och detta för att rörelserna runt hästar är så stor.

Ett exempel på vår ambition är byggandet av det nya stall 11 som färdigställdes i början av 2011. Under tiden så styckade vi av tre tomter med befintliga stallar som såldes till privata intressenter. Umåkers ambition är att stycka av och sälja delar av stallbacken för att få in privata intressenter som bättre kan utveckla byggnader. För att detta ska gå smidigt så vill vi göra Umåker till en ”gemensamhetsanläggning” där varje fastighetsägare tar sitt ansvar i förhållande till sin andel av den totala ytan, stallbacken.

Infrastrukturen är påbörjad i och med avstyckning av flera tomter och en fortsättning följer. Fjärrvärmen är en viktig del av vår infrastruktur där vi har en bra lösning med Umeå Energi. Våra kostnader för fjärrvärmen är för tillfället hälften mot vad marknaden tar.

Umåker vill koncentrera sin verksamhet till kärnverksamheten, att bedriva travtävlingar och tillhandahålla bra
träningsmöjligheter. Till vår hjälp att kunna hålla upp kvaliteten av vår anläggning har vi anlitat entreprenörer som i god anda utvecklar våra ambitioner.”