18 januari, 2012

Umåker resumé 2011 – vad händer 2012!

Informationsmötet 17 januari innehöll bl.a dessa punkter.

2011 var ett framgångsrikt år sportsligt. Åtta V75 segrar. Dryga 16
miljoner inkört av Umåker tränade hästar, 2,7 miljoner mer än 2010. Av
de prispengar Umåker gav ut 2011, 17 534 100:- tog våra egna ekipage 5
071 250:- 28,9% av priskakan.

Stallbacken är väl uthyrd, antal hästar ökar, tre fler a-tränare är
också plusfaktorer. Under 2011 har Umåker utökat hagantalet, reparerat
hagar, nytt staket runt delar av stallbacken, plantering och
markberedning runt nya stallet och stallbaren. Veterinärtornet har fått
en ansiktslyftning samt nya fönster, nya bevakningskameror har
installerats. Lena har blivit hästägaransvarig, SÄBA (säker bana) har
besiktat och godkänt vår travbana. Lekpark är anlagd och en uppstart av
hästnära boende har initierats.

Vad kan vi förvänta oss av 2012?

En ny leverantör av travprogram. Vi ansöker medel från ST om en körplan
för våra travskoleelever, håll tummarna att det blir av. Ett nytt
provtagningsstall ska byggas. Umåker ska bli en gemensamhetsanläggning.
Vi startar upp ”publikprojektet”. Vi styckar av fler fastigheter på
stallbacken. Vi säljer ”garaget”. En videokonferensanläggning är redan
monterad och klar. Vi väntar beslut på västra länken. Hästnära boende
går in i nästa fas. Vi startar upp en förstärkt ”unghästserie”. Avloppet
byggs nytt, klart innan sista mars. Umåker tittar över tekniken för
ljud och bild under året. Sportsligt så kommer vi att öka prispengarna i
år med nästan 2 miljoner mot 2011. Summan 2012 blir knappt 19,5
miljoner kronor (+12). en tävlingsdag mer och det en V65 dag. Ett försök
i diamantstoet, ett extra V75 försök, breeders crown försök och
norrlands elitserie för ston har sin final på Umåker. Vi får även en
miljon mer i basbelopp under 2012.

Sammanfattningsvis så kommer det även under 2012 att hända en hel del
på Umåker. Fortsätter vi att jobba för Umåker tillsammans med glädje och
hårt arbete så som vi gjort under 2011 är styrelsens övertygelse att
Umåker även under 2012 kommer att flytta fram sina positioner inom
travsporten i Sverige.