4 september, 2013

Styrelseprotokoll 13 augusti 2013

Västerbottens Travsällskap – Styrelsemöte – PROTOKOLL – 2013-08-13

Närvarande ledamöter:
Göran Westman
Roger Sandström
Johnny Löthberg
Lennart Holmlund
Ulf Rutqvist
Anita Eriksson

Adjungeringar:
Kajsa Gustafsson

Ungdomsrepresentanter:
Terese Nilsen
Johan Håård

1. Öppet brev till sällskapet – Styrelsen tog beslut att skicka ut det till medlemmarna. Göran skriver ett svar och skickar med brevet som PDF.

2. Ansvarsområden – Roger Sandström övertar kontakt med vägverket och arbete med kringliggande banor och mark. Henrik, Johan, Ingrid arbete med publikprojekt. Kontakt med ST – Göran.

3. Funktionärernas önskemål – Styrelsen är positiv till nya informationstavlor på innerplan. Henrik undersöker om sponsring.

4. Byggnadslovsärendet – Styrelsen inväntar yttrande från inspektionen.

5. Kommunikationsplan, Samarbete Norra Norrland – Styrelsen ger klartecken till Anita att fortsätta sitt arbete med kommunikationsplanen. Anita fortsätter att söka sammarbete med travbanorna i norra Norrland.

6. Ny hemsida – Styrelsen beslutar att Henrik, Johan och Anita fortsätter att arbeta med att förbättra Umåkers hemsida.

7. Ny verksamhetsplan – Styrelsen med Göran i spetsen tar fram en vision att arbeta efter på ett och tre år.

8. Nya stadgar – Lennart arbetar vidare med de nya stadgarna och anpassar de till vårt sällskap. Presenterar ett förslag den 3 september.

9. Köp av utestallar – Styrelsen beslutar att det i nuläget inte är aktuellt med någon försäljning av uteboxar/stallar.

10. Avtackning ledamöter – Styrelsen beslutar att de ska tacka avgående ledamöter med en lunch.

11. Ny prisbudget – På grund av rådande ekonomiska läge står styrelsen bakom ordförandes beslut att ta den nya prisbudgeten.