26 maj, 2014

Styrelsens Ansvarsområden

Ansvarsområden 2014 – Umåkers styrelse

 

 

Göran Westman Övergripande mål. Kontakt media.

Ordförande

 

Anita Eriksson Intern/extern kommunikation.

Vice ordförande

 

 

Ann Gerklev Juridik. Kontraktsfrågor.

 

 

Lennart Holmlund Föreningsfrågor. Samhällskontakter. Organisation.

 

 

Johan Håård Ungdomsfrågor.

Adj ungdomsrepr

 

 

Ingrid Karlsson Publikprojekt. Kusk-EM.

 

 

Håkan Kemi Utbildning. Samrådsgrupp norra Norrland.

 

 

Terese Nilsen Ungdomsfrågor.

 

 

Ulf Rutqvist Marknad. Affärsplan/strategi 3-5 år. Hästägaransvarig.

 

 

Roger Sandström Vägdragning Västra länken. Föreningsliv (LRF). Anläggning och drift. Umåker närområde. Hästägarför.