4 juli, 2011

Sommar rapport från hängmattan!

Sommar och sol och positiva rapporter från Umåker – Möjligheternas Arena!

Just före midsommar kom det glädjande beslutet att Umåker får
ytterligare en travdag för 2012 och dessutom en V65 dag. Detta för att
kvaliteten på hästar har ökat, antal hästar har ökat samt att vi är
duktiga på att arrangera tävlingar. Som styrelseordförande är det extra
roligt att få kvitto på att vi alla inom Umåker jobbar rätt. TILLSAMMANS
är ett nyckelord för att vi ska kunna fortsätta utvecklingen av Umåker!

Vi har hotbilder utifrån som vi inte kan styra allt för mycket över
(statliga, politiska frågor, vägdragningar m.m.) tyvärr har vi som jag
sagt tidigare även en hotbild internt Umåker. Detta är inget unikt
Umåker utan det förekommer på många ställen men det jag vill vädja till
er alla är att, prata positivt om Umåker, låt ”Umåkers Bästa” vara
ledstjärnan och låt oss jobba TILLSAMMANS.

Vi har helt klart tagit ett steg framåt inom Svensk Travsport men för
att utveckla Umåker än mer så måste våra ansträngningar bli än starkare.
Målen är detsamma, fler hästar, bättre hästar, bättre/fler tävlingar,
här är ”Hästägaren” ett nyckelord. Hästägaren är så viktig inom Svensk
travsport. Umåker måste bli bättre på att ta hand om befintliga
hästägare, proffstränarna måste utöka sina ansträngningar för att ge nya
och gamla hästägare en upplevelse som ger ett mervärde. TILLSAMMANS kan
vi ge nya och gamla hästägare ett bättre mottagande!

Under sommaren och hösten kommer det att ske arbeten på vår anläggning.
En husvagnsparkering vid vallaboden, ny stallbacksingång för publiken,
omläggning av ytunderlaget på banan, ny avloppslösning, förbättringar av
hagområdet. Som ni ser händer det saker trots sommarlovet. En trevlig
sommar önskas och varmt välkomna till nystarten 12 augusti, noliatrav!