28 april, 2012

Protokollsanteckning från årsstämman.

Protokollsanteckning:

Som sittande mötesordförande tillika styrelseledamot blev jag mycket
förvånad av den avsägelse som valberedningen hade fått av den tidigare
förtroendevalda revisorn Per-Erik Karlsson någon dag före
föreningsstämman och de mycket grova anklagelser han riktade mot
styrelsen och den auktoriserande revisorn. Det gör han i ett brev till
valberedningen som läser upp detta. Karlsson hade skrivit under en ren
revisionsberättelse tillsammans med den auktoriserade revisorn. Några
synpunkter till hans uppdragsgivare föreningsstämman fanns inte. Mycket
märkligt beteende av en förtroendevald revisor.

Karlsson hade inte heller på annat sätt meddelat sina ståndpunkter till
sällskapets medlemmar vilka har varit hans uppdragsgivare. Karlsson har
aldrig under min tid som styrelseledamot någon gång tagit kontakt med
mig eller styrelsen gemensamt för att framföra sina synpunkter och som
sagt inte heller denna gång och inte heller deltagit i föreningsstämman.

Jag kan notera att Karlsson inte heller denna gång deltog i stämman och
har inte så gjort på många år vilket innebär att han egentligen varit
frånvarande så många gånger att han automatisk ska vara utesluten ur
travsällskapet som medlem och inte varit valbar.

Lennart Holmlund