19 juni, 2012

Protokoll informationsmöte

18 juni hade Umåker ett informationsmöte där intresserade kunde lyssna och ställa frågor över allt som händer och sker på Umåker för tillfället.

Sportsliga siffror redovisades. Många nyckeltal är bra men antal hästar är något som vi har svårt att öka, här finns det mer att göra. Stallbeckens utveckling med byggandet av provtagningsstall med tillhörande gästboxar och duschar, byggandet av utestall för 20 boxar samt påbörjandet av en körplan var intressanta ämnen. Även bildandet av gemensamhetsanläggning och avstyckning av två tomter, ATG kliniken och Bucht/Norbergs stall var på tapeten. Information gavs om hur vi låg till med vägdragningen samt hästnära boende. Framtidens travsport diskuterades och informerades om. Spelet har minskat dramatiskt under detta år och ST har redan nu kommit med varningsflaggor inför budgetarbetet nästa år. Måldokumentet Horisont 2017 gicks igenom med de viktigaste punkterna. Publikprojektet visade upp några exempelbilder på hur en ombyggd publikanläggning skulle kunna se ut. Ny hemsida håller på att färdigställas. Detta var det tredje  informationsmötet för sällskapets medlemmar samt intresserade under det senaste året.