15 januari, 2016

Höstmöte 8 december

Här kommer protokollet från Höstmötet som hölls den 8 december.

Umaker_hostmote_151208