12 februari, 2013

Nytt från styrelsen Västerbottens travsällskap 2013-02-05

Nytt från styrelsen Västerbottens travsällskap 2013-02-05

 

Om information

Vid mötet presenterades ett informationsförslag. Det bygger på att det efter varje möte kallas till ett möte för sällskapets medlemmar samt om möjligt också ett möte för allmänheten om intresse finns. Den 6/2 hölls ett möte för banpersonalen och senare också sällskapets medlemmar. Den 13/2 hålls ett offentligt möte för allmänheten. De i sällskapet som skickat in sina e-brevsadresser får dessutom ett månadsbrev av ordförande.

 

Nyheter

ATG har lagt ett sparbeting på i första hand 40 miljoner kronor som kommer att påverka prisnivåer på de större Rikstotoloppen som V75, V65 och V). Det blir också neddragningar i unghästpremier och ersättning till banorna som vi befarat. Ytterligare besparingar kan bli aktuella om inte spelet ökar i omfattning under de närmaste månaderna.

 

Styrelsen har lyssnat till hästägarföreningens och RSTs förslag om fördelning av egna prismedel vid banan. För 2013 planeras två tävlingsdagar (en höst- och en vårdag) med P22-lopp för att underlätta för hästar vid Umåker att bättra på poäng med 1:a priser på 3-5 tkr. I förslaget ligger att första priset på vardagstravet höjs till 22 tkr med bibehållen branthet i prisskalan om möjligt.

 

Om organisation och ledning

Ivan Hellström Solänget har tagit över arbetet som travbanechef/VD motsvarande 1 dag per vecka.

Åtta personer har sökt tjänst som Travbanechef/VD. Det är sökande från Göteborg, Gävle och norrut, alla med erfarenhet av marknadsföring. Det är spridning i ålder och utbildning och merparten är män. Styrelsen har utsett Tomas Åström, Ulf Bergström och Göran Westman att intervjua några och ta fram ett rangordnat förslag.

 

Om ekonomi

Resultat för 2012 visar på ett underskott i storleksordningen 800 tkr. En +/- noll-budget för 2013 diskuterades som fullt möjlig. På sikt blir ST/ATG:s uppdrag till Umåker avgörande med därtill hörande kostnadsersättning för 2014. Får Umåker ett uppdrag att bedriva tävlingar året om med ett regionalt ansvar eller blir uppdraget ett annat? Alla större investeringar skjuts därför på framtiden. Frågan om stallförsäljning hålls tills vidare öppen.

 

Regional samverkan

Styrelsen uppdrog åt Göran Westman att undersöka möjligheten att inrätta ett regionalt råd för norra Norrland. De 10 nordligaste banorna tillfrågas om att inrätta ett sådant bestående av en person med förankring i styrelsen vid varje bana. Rådet skall ses som ett bollplank för styrelserna men ska också själv kunna vara med i debatt eller väcka förslag vad gäller organisation, finansiering, remissyttranden och marknadsföring.

 

Göran Westman

Styrelseledamot Västerbottens travsällskap