17 december, 2012

Nytt från styrelsen för Västerbottens travsällskap (VTS)

Tisdagen den 11 december hade styrelsen ett planerat möte. Från mötet kan följande rapporteras.

Om organisation och ledning. Organisationsutredningen från augusti 2009 med Karin Larsson har fullföljts under sommaren/hösten 2012. Tidigare har banans drift och skötsel lagts ut på entreprenad efter att tidigare ha skötts av sällskapets anställda. Sekretariatets arbetsuppgifter och bemanning är utredd och förslag om att reducera bemanningen från fem till tre tjänster har tidigare under hösten beslutats om. MBL information är lämnad. Något förslag från de anställda hade inte inkommit. Som en konsekvens av detta har VD/travbanechefens förordnande inte förnyats efter att det sades upp i maj 2012. Från och med den första januari 2013 kommer en arvoderad travbanechef att tillförordnas motsvarande upp till en dag per vecka med rekrytering utifrån. I övrigt kommer styrelsen att arbeta närmare med driftsfrågor fram till sällskapets stämma i april 2013. Malin Axroth har i ett personligt brev lämnat styrelsen tidigare i höst.

Kontakt med valberedningen. Vid styrelsemötet utbyttes information med valberedningen. Den har inte påbörjat sitt arbete med att rekrytera medlemmar till den nya styrelse som kommer på förslag till stämman i vår. Tre styrelsemedlemmars mandatperiod går ut. Vid höstmötet invaldes nya medlemmar i sällskapet. Deras mandatperiod är på fem år räknat från vårens stämma. I den gemensamma diskussionen avhandlades frågor om engagemang för Umåker, att brinna för travsporten eller de särintressen som olika medlemmar kan ha i sällskapet.

Att öppna sällskapet för medlemskap. Frågan har väckts i den nu av ST antagna framtidsdokumentet Horisont 2017. Den frågan kräver en stadgeändring som fodrar två stämmobeslut för att gå igenom. Styrelsen arbetar med frågan där Västerbottens travsällskap i likhet med andra ideella föreningar baseras på ett frivilligt medlemskap och inte ett begränsat antal medlemmar som väljs in.

Ekonomi. Verksamhetsåret går mot sitt slut och bokslutet för innevarande år ser lovande ut. Budget för nästa år är ännu inte lagd då budgetunderlag inte inkommit från ST/ATG. Prispengarna skulle inte röras var ett tidigare direktiv men i senaste numret av travronden (fredag 12/12) lämnas besked om att så kan bli fallet då spelet minskat och att det inte går att nyttja fonderade pengar hur mycket som helst. År 2013 kommer att bli ett bistert år. Sedan 2009 har sällskapet via sin styrelse investerat närmare 12 miljoner kronor genom besparingar och omfördelning av befintliga medel. Nödvändiga investeringar för Umåker nu är att reservera medel för ny oddsindikator och ett paket för ljud och bild av travlopp. Dessa investeringar finns inte budgeterade i 2012 års budget men de är nödvändiga för att Umåker skall kunna vara med i konkurrensen om att vara regionbana med året-runt verksamhet i enlighet med Horisont 2017. Dessa investeringar skjuts på då frågan om försäljning av ytterligare ett stall mött så hårt motstånd.

Tack. Till Krister Söderholm som nu lämnar Umåker för en fortsatt verksamhet i Norrbotten. Vi tackar speciellt för alla spännande lopp han med egentränade och uppsittningar för andra tränare medverkat igenom åren. Även om han nu upplever att en cirkel är sluten i hans karriär så finns det alltid möjlighet att komma tillbaka. Umåker-cirkeln kan återupptas och Krister är välkommen tillbaka.

För styrelsen i Västerbottens travsällskap.

Göran Westman