29 oktober, 2014

Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2014

Göran Westman, ordförande i Västerbottens Travsällskap

 

Då är det dags att starta ett långsiktigt arbete för att utveckla verksamheten vid Umåkers travbana – Möjligheternas Travbana och Trivselbanan. Vi har en ekonomi som nu tillåter investeringar på kor-tare och längre sikt. Frågan är bara vad skall vi prioritera och var skall vi lägga kraften? För detta ar-bete krävs ett förändringsarbete där alla, medlemmar och intresseföreningar på banan, kan engagera sig. Styrelsen för sällskapet har tagit fram en vision för verksamheten att samlas kring.

 

Umåker – Norra Norrlands travcentrum 2020

 

Sällskapet med dess styrelse inbjuder härmed till ett systematiskt förändringsarbete under 5 år.

 

2014-11-18

Vi tjuvstartar redan efter höstmötet med rundabordsamtal för sällskapets medlemmar. Vi kommer att diskutera några avgränsbara och förhoppningsvis mätbara mål med därtill hörande strategier för att nå målen. Anita Eriksson, Håkan Kemi tillsammans med samtalsledare håller i arbetet.

 

2015-01-(dag meddelas senare)

Open Space samtal där alla medlemmar, intresseföreningar eller andra med verksamhet på Umåker bjuds in att förutsättningslöst diskutera trivsel, möjligheter och strategier för att utveckla verksam-heten vid banan. Metoden går ut på att alla kan föreslå ämnen för diskussion. Dessa bearbetas i mindre grupper och redovisas därefter efter två genomlysningar. Anita Eriksson, Håkan Kemi med samtalsledare håller i arbetet.

 

2015-03-(dag presenteras senare)

Samråd mellan sällskapets och andra intresseföreningars styrelser på Umåker kring visionsarbetet med konkretisering av mål och strategier så att de kan dokumenteras i sällskapets affärsplan. Ulf Rutqvist håller i arbetet.

 

Vi erbjuder också att vår vice ordförande Anita Eriksson och VD Henrik Bäckström i mån av tid kan adjungeras vid andra intresseföreningars styrelsemöten på Umåker om så önskas. Vid sådana över-läggningar kan visionsarbetet diskuteras, vem som ansvarar för vad och att dubbelarbete förhindras.

 

Om vi kan hjälpas åt med detta kan vi stärka varumärket Umåker. Vårt kansli forsätter att söka efter sponsorer för detta förändringsarbete för den närmaste 5-årsperioden. Detta går att göra om vi alla hjälps åt – föreningsmedlemmar och Umåker närstående intresseföreningar. Ett förändringsarbete av detta slag kräver att vi kan enas om visionen, mål och strategier för att nå målen. Dessa får sedan omsättas av vårt kansli i olika aktiviteter. Som jag ser det har vi ett gott utgångsläge och tillfället har aldrig varit bättre. Alla kan bidraga och arbete i mindre grupper gör att fler kommer till tals.

 

Med travhälsning

Göran