20 november, 2013

Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2013

Göran Westman, ordförande VTS

November månad handlade om arbete för styrelsen med lokala frågor om banans utveckling, fortsatt

ekonomisk bevakning och söka planeringsunderlag från ST centralt utifrån de nya ekonomiska

förutsättningar som aviserats men ej konkretiserats. Det har för egen del varit roligt att följa

hemmalaget framgångar på tävlingsbanor runt om i landet, se de lokala initiativ som tagits av

enskilda medlemmar i arbetet med att hitta nya hästägare till andelshästar, medverkan i

publikprojektet och initiativ om att utveckla en värdegrund för Umåker.

Så har Gunilla Oskarsson arbetat med en idé där spelare kan förutom att spela också bli hästägare,

Jan R Larsson medverkat i att konkret ta fram förslag på hur publikplatsen på kortare och längre sikt

kan utvecklas och Owe R Hedström underlag för framtagande av en lokalt anpassad värdegrund för

Umåker. Det är alltid värdefullt med idéer som kommer från enskilda medlemmar som kommer hela

sällskapet till nytta.

Vi har nu sagt upp avtalet med HAC och knutit Per Hansson till oss för att få ett bättre stöd för att

hantera ekonomi och budget – månad för månad. Åtgärden i sig har medfört en besparing samtidigt

som servicen blivit bättre. Vi kan konstatera att verksamhetsåret kommer att gå plus utifrån den noll-budget som lagts för 2013. Vi vågar nu blicka framåt och kan också göra smärre investeringar för att

bättre leva upp till funktionen som tävlingsbana med bättre service till publik (ny elektronisk

anslagstavla), hästägare (bibehålla prisersättningar) och utövare (elektronisk skylt om tid till start och

km-tider, ny sträckning av rakbanan).

Delar av kommunikationsplanen har sjösatts med en ny hemsida för Umåker som fått en ökad

läsbarhet samtidigt som den via sponsorer drar in medel till sällskapet. Nuvarande annonsörer är

mycket nöjda. Jag hoppas ni också uppfattar den som mer lättläst även om den fått en nyare layout.

Styrelseprotokoll och månadsbrev kommer att läggas ut nu när sällskapet vid höstmötet troligen blir

en öppen intresseförening om de nya stadgarna kan antas. Västerbottens Travsällskap har också

startat en egen hemsida samt samtliga 10 banor i norra regionen har anmält sig till att medverka i

SNN, Samrådsgrupp Norra Norrland. Mer om detta på höstmötet tisdag den 12 november. Glöm inta

att anmäla er till det.

Under hösten har styrelsens medlemmar uppfångat en optimism vad gäller Umåker och dess framtid.

Umåkers marknadsvärde har stärkts. Nya hästägare och licenstagare har ökat i antal och det pågår

förhandlingar med en ny huvudsponsor samt nya del-sponsorer inte minst inför vårens V75-dag, som

flyttats fram 14 dagar från tidigare år. Möt våren 2014 på Umåker!

Inför möte med ST och deras konsult Macklean har styrelsen arbetat med framtagande av ett första

förslag till affärsplan för Umåker. Av den framgår att Umåker är väl förberedd rent ekonomiskt och

att det finns en vilja att utveckla verksamheten med ett större tävlingsåtagande utifrån våra

geografiska och kulturella förutsättningar.

Det känns just nu roligt att kunna blicka framåt och se vilka möjligheter vi har att utveckla

verksamheten!

Travhälsningar

Göran