24 november, 2014

Månadsbrev november

 

Månadsbrev november 2014

 

Göran Westman, ordförande Västerbottens Travsällskap

 

 

 

Vi har haft vårt höstmöte med en god uppslutning av medlemmar. Då diskussionerna drog ut på tiden flyttades på de planerade runda-bordssamtalen om Umåkers framtid till början på nästa år.

 

Visionen är klar, Umåker – Norra Norrlands travcentrum 2020. Det gäller nu att för de närmaste fem åren identifiera mätbara mål, strategier för att nå målen och att låta verksam-hetsansvariga realisera dem. Att formulera mål och strategier blir ett arbete för alla i förening-en.

 

Ett halvt glas vatten. Den amerikanske och judiske författaren Aaron Antonowski har ut-vecklat tankar om hälsa och framtid utifrån en bild med ett glas till hälften fyllt med vatten. Var och en kan välja om glaset är på väg att tömmas eller på väg att fyllas till brädden. På samma sätt kan man välja att se om Umåker är på marsch framåt eller på väg utför.

 

Efter två år av konsolidering är tiden nu kommen för att blicka framåt och fundera över vad vi skall satsa på i framtiden för att visionen skall nås. Det finns en risk för att i ett sådant framåtblickande förändringsarbete att några känner sig överkörda och utanför. Några gånger kan det uttryckas i att ”det var bättre förr”. Som en av medlemmarna på höstmötet sa så finns det en svans av besvikna medlemmar som inte känner sig informerade och delaktiga.

 

Många äldre har läst AA Milnes ”Nalle Puh” för sina barn och barnbarn. I hans böcker finns åsnan Ior som har en förmåga att se pessimistiskt på framtiden, att det var bättre förr och att framtiden ser hotfull ut. Ior är lätt att tycka om och han behövs. Så är det också med alla de med tidigare erfarenhet av verksamheten vid Umåker. Vad Ior gör är att ändå följa med grup-pen på sina upptåg och gilla läget när majoriteten vill gå vidare med nya äventyr. Han är också en god motvikt till Ugglan som alltid tror sig veta mest och bäst. Iors pessimistiska grundsyn drabbar emellertid oftast honom själv mest. Han skulle däremot aldrig äventyra gruppens framfart och utveckling.

 

Ett fullt glas champagne. Vi startar nu ett förändringsarbete där vi tillsammans skall ut-veckla Umåker. Ett första steg är taget i och med att vi förvärvat fastigheten där veterinärerna håller till. Vi har nu säkerställt en verksamhet vid banan som kan främja våra syften.

 

Nya steg får tas med verkställande av strategier för att uppnå nya mål under de närmaste fem åren. Dessa nya mål ska arbetats fram gemensamt i föreningen. Umåker har siktet inställt på framtiden så att kommande generationer skall få glädje av anläggningen i minst samma utsträckning som vi äldre haft. Följ med – för nu går tåget. Om vi är framgångsrika finns an-ledning att inte bara se glaset fyllas till brädden utan det finns också möjlighet att skåla i champagne om fem år om vi hjälps åt tillsammans.

 

 

 

Med travhälsning

 

Göran