11 december, 2013

Månadsbrev november

Månadsbrev November 2013

Göran Westman, ordförande VTS

 

November månad har utmärkts av fortsatta diskussioner kring horisont 2017, ST:s förankringsarbete kring banornas nya uppdrag och samverkan mellan Norrlandsbanorna. Lokalt kan vi glädjas oss ett konstruktivt höstmöte med gott deltagande. Vi har vid två på varandra följande stämmor gjort möjligt för alla att bli medlem i vår intresseförening efter anmälan, granskning och inbetald medlemsavgift. De nya stadgarna skall bara godkännas av ST centralt. Vi räknar med att de gör det och de nya bestämmelserna kan tillämpas från och med nästa år. Medlemsavgiften blir den samma och vi inför en lägre avgift för ungdomar upp till 25 år. För nya medlemmar får man till att börja med program som hämtas på sekretariatet, rundvandring på banan och anläggningen, genom gång av VD och ordförande om Umåkers verksamhet, värdegrund och framtida planer.

 

Styrelsen har genom Anita Eriksson genomfört det första regionala samrådmötet på telefon (SNN) där de 10 banorna i Norra Norrland genom en utsedd styrelseledamot tar upp, belyser och formar strategier för Norrlandsbanorna i framtiden

 

Vid mötet med ST och deras konsult Macklean samlades företrädare för Norrlandsbanorna Boden, Skellefteå, Umåker, Lycksele och Solänget den 3:e december. ST företräddes av Per Öström, Ulf Hörnberg, Johan Lindberg (nu ställföreträdande generalsekreterare då Ulf slutar till årsskiftet) och Truls Wikner från Macklean. Klart är minskningen av antalet tävlingsdagar slår hårdare i Norrland jämfört med banor söderut. Där finns fler tävlingsplatser på närmare håll. Från ST centralt ser man ingen ljusning vad gäller. ATGs möjligheter till att konkurrera med andra aktörer på nätet får inget stöd från finansdepartementet. Ett nytt möte planeras mellan ST och regeringen 3:e veckan i december. Klart är också att propositionsskrivandet kommer att centraliseras men med en regional bas (7-9 självständiga proppskrivande regioner).

 

Vad gäller banornas utveckling ser ST gärna att samverkan mellan Umåker, Solänget och Lycksele ökar där Umåker blir fadderbana med stöd till marknad och administration på samma sätt som Boden och Skellefteå. Från Solänget framfördes att det inte går att med aviserad budget upprätthålla goda träningsförhållanden under vinterhalvåret. Lycksele menade att man är nöjd med de tre tävlingsdagar man har under hästveckan men att TV-sändningar skulle verksamt bidra till att man får mer stöd från näringslivet.

Om hela trav-Sverige skall leva måste alla banor med tävlingsverksamhet ha V75-dagar. Gruppen rekommenderade ST att fler V75-dagar läggs ut på banor utanför storstädernas regionbanor. För det talar att Flera v-75dagar där har en dålig publikuppslutning medan mindre tävlingsbanor kan dubblera eller tredubbla besöksantalet. Umåker föreslogs få ytterligare en V-75-dag på hösten. Vi får se hur den passningen tas emot.

 

Lokalt har vi en diskussion om vi skall säkerställa fler tävlingstillfällen för våra egna tränare på hemmabanan. Olika procentsiffror har diskuterats vad gäller lopp och utfall. Klart är att frågan kommer att följas och bevakas medan diskussionen fortsätter. Grunden måste vara att tävlingsutbudet skall anpassas till banans och regionens hästmaterial och tränarnas planering på 2 – 3 månaders sikt. Då finns fler möjligheter för ägare att också se sina hästar på hemma plan. Diskussionen går vidare.

 

Travhälsningar,

Göran