25 mars, 2014

Månadsbrev Mars

Göran Westman Ordförande Västerbottens Travsällskap

 

Ett verksamhetsår är snart till ända och det är dags att summera och förbereda årets stämma. Nytt är att vi från och med i år är en öppen förening efter det att vi antagit ST:s normalstadgar. Inför stundande årsstämma kommer vi att ta upp några frågor som rör föreningens framtida organisation och verksamhet. Det senare bestäms av att ST nu tagit fram kvantitativa, kvalitativa och mätbara mål som kommer att ligga till grund för medelstilldelning i framtiden. Styrelsen har tagit fram en affärsplan som på kortare och längre sikt kommer att ange den framtida inriktningen för oss.

 

I kallelsen till stämman finns två bilagor. Det är förslag på stadgeförändringar och en instruktion för Västerbottens travsällskaps valberedning. Det är önskvärt att ni läser igenom dessa och funderar på vilka konsekvenser de får. Det får vi sedan resonera om på stämman. Tanken är att utveckla vår förening så att grundläggande föreningsdemokratiska principer omsätts i praktiken och att föreningen får en balans mellan beslutande (föreningsstämmor), verkställande (styrelse och VD) och övervakande (valberedning) funktioner. Det är viktigt att tänka igenom när vi nu är en öppen förening. Det är förhoppningsvis många fler som nu vill ta ansvar och få ett ökat inflytande i föreningen.

 

Verksamhetsåret 2013 har varit ett konsolideringens år. Det är nu dags att höja blicken och se framåt. Vi kan göra det då vi har kontroll på ekonomin. Mål för soliditet är satt. Det är nu dags att göra en investeringsplan för de närmaste åren. Den skall bygga på de incitament som ST lagt fram, och den affärsplan vi själva gjort. Investeringsplanen skall börja tillämpas från och med 2015 fram till 2017. Vi kommer att föreslå stämman att vi inrättar en framtidsgrupp som skall börja arbeta hösten 2014 (efter valet) och att arbetet kan redovisas januari 2015. Till en sådan grupp söker vi entreprenörer med olika kompetenser som kan affärsutveckling, IT/dataspel, restaurang och evenemang utifrån Umeås goda förutsättningar. Var och en kan fundera på lämpliga personer som kan ingå i en sådan grupp.

 

Väl mött på stämman. Vi har redan blivit några fler medlemmar i föreningen.

 

OBS. Glöm inte att anmäla ert deltagande på stämman till kansliet senast tisdag den 15 april! Allt enligt de stadgar vi tog i höstas.

 

Travhälsningar

Göran