9 juni, 2014

Månadsbrev maj

Månadsbrev maj 2014

Göran Westman, Ordförande VTS

 

Sommartider, unghästtider och snabba banor. Det är många nu som trivs med tillvaron och förhoppningarna ökar i takt med att temperaturen stiger. Flera hästägare har valt hingstar till sina ston för betäckning. Planeringshorisonten där är vad som händer om 10 månader.

 

Vi kommer att få slutligt besked om banornas uppdrag i mitten på juni. Det verkar som besparingsbetinget för nästa år kommer att kvarstå och det är vi rustade för. Vi har också betalt av det sista privatlånet. Det gör oss friare inför en framtid att investera i Umåkers framtid.

 

Nedanför Röbäckskurvan har Leif D. kommit igång med upprustning av stall och hagar. Det är bra för Umåker att denna investering kommer till stånd. Det verkar bli ett föredöme för hur modern hästhållning kan se ut i närhet av en travbana.

 

Vi håller också på med att se över renoveringsbehovet av våra egna stallar och byggnader. För närvarande diskuteras olika lösningar för att bättra på underhållet. Renoveringsbehovet är stort. Vi får ta det bit för bit. Förhoppningsvis kan de redan till hösten se bättre ut. Vi får se.

 

Överläggningarna med byggnadsnämnden är nu avslutade vad gäller de två byggnader som saknade byggnadslov. Vi har nått en tillfredställande lösning. Det känns bra att vi efterhand kunnat få byggnadslov och en rimlig påföljd.

 

Vi kommer under sommaren att diskutera med Solänget om en gemensam framtid. Det handlar nu inte längre bara om ett administrativt samarbete utan också i vad mån samarbetet kan utvecklas i enlighet med det samarbete som finns mellan Umeå och Örnsköldsviks kommuner. Sedan tillkommer också frågan om en regional sportchef för norra regionen. Detta är framtidsfrågor men nog så viktigt för travet i norr.

 

Jag önskar er en skön travsommar under sommaruppehållet. Väl mött till hösten på vår nästa travdag den 8 augusti med kvällstrav och V5.

 

Travhälsningar

Göran