4 februari, 2015

Månadsbrev Januari

Månadsbrev januari 2015

Göran Westman, ordförande i Västerbottens Travsällskap

 

Hej.

År 2014 var ett bra år. Vi har nu fungerat som öppen förening och alla med intresse för hästar och trav kan bli medlem. På hemsidan finns i vänstra kolumnen en text som talar om hur man gör. Det är bra att det är lätt och alla behövs i det förändringsarbete vi startat.

Vi har säkrat upp att hästkliniken blir kvar till 2019 med sällskapet som fastighetsägare. Vid det laget har också banklån betalats.

Föreningen har en ekonomi i balans. I budgetdirektivet till vårt kansli har vi sagt att så skall det vara även 2015 och vi vill ha medel reserverade för investeringar om nu förändringsarbetet så kräver. Vi har också kontaktat Region Västerbotten där vi kan få hjälp med ansökningar till nya verksamheter men också hjälp med finansiering till projekt som leder till att vi kan bli fler tränare, uppfödare, få fler hästar till Umåker och att vi kan locka äldre och yngre till banan.

Vi har inlett ett samarbete med den idrottspsykologiska institutionen och handelshögskolan vid Umeå Universitet för att få hjälp med frågor om vad Umebor i allmänhet vet om travet och hur våra sponsorer ser på sin roll i förändringsarbetet. Vad vill och kan man göra och vilket utbyte vill man ha. Vilket intresse finns för att ingå i ett företagsnätverk skall också undersökas.

Vi har nu tagit fram underlag för vad det kostar att göra reklam i vårt program för olika tävlingsdagar och vad skyltar kostar. Det har skickats ut till alla medlemmar så att vi kan hjälpas åt med marknadsföringen av arenan.

ST centralt arbetar med frågan om en reorganisation av hela ST centralt och perifert. Jag deltog i ett referensgruppsmöte i slutet av januari. Översynsgruppen hade då mötts 8 gånger med stöd av ett konsultföretag från Göteborg. Tanken är att effektivisera beslutsfattandet, öka regionaliseringstakten, renodla central kompetens och utveckla politisk och operativ styrning. Inget är bestämt och under februari månad åker man ut på turné i landet för att presentera förslaget.

Vi hade ett första möte i vårt eget förändringsarbete på travbanan tisdagen den 27 januari. Kreativiteten var hög i de små grupper som resonerade om hur trivseln kan ökas på banan. En sammanfattning av det första mötet skickas ut till alla medlemmar.  Det går hur bra som helst att vara med på nästkommande möten även om man inte var med på det första. Separata kallelser kommer att skickas u för varje enskilt möte.. Kom, lyssna, diskutera och påverka verksamheten på vår framtida arena!

 

Med travhälsning

Göran