29 januari, 2014

Månadsbrev januari

Månadsbrev Januari 2014

Göran Westman, Ordförande VTS

 

Maharadjah – Tack för att du finns! Det gäller också Stefan Hultman, Lisa Skog, Örjan Kihlström och alla andra i kretsen runt denna fantastiska häst. Nu kan vi andra fortsätta att drömma även om det handlar om helt andra nivåer.

 

Den som är satt i skuld är inte fri (fritt efter Göran Persson). Även om sällskapet med sin styrelse har fått grepp om ekonomin så är vår låneskuld alldeles för stor. Vi arbetar nu med en plus/minus noll -budget för 2014. I den ingår att under året betala av en låneskuld på 2 miljoner, besparingar på 1.5 miljoner för nästkommande år enligt ST centralt och det med försiktiga investeringar under nästa verksamhetsår som kan förbättra våra möjligheter att vara en bra tävlingsbana under verksamhetsåret. Målet är att på några år vara nere på en låneskuld kring 10 miljoner kronor. På den nivån kan vi ha rimliga kostnader för lån och fritt använda egna medel för nya investeringar.

 

Det lönar sig att diskutera med ST centralt. Divisionssystemet och antalet breddlopp och dagar för breddlopp har gjorts om enligt synpunkter från verksamheten. Här har Umåker med tränare tagit ansvar för att göra modifieringar i ett beslut som hade goda ansatser men med inte så väl genomtänkta konsekvenser till att börja med.

 

Det bästa vi kan göra nu är att fortsätta på den inslagna vägen med avbetalning på skulder och försiktiga investeringar. Vi är en öppen förening där alla som vill vara med kan vara med. Det finns inget utrymme för företagstankar av typen ”vi skall investera oss ur krisen”. Det kan bara gälla företag som har en sista väg ur krisen med att gå i konkurs. Vi är en förening där styrelsen inte ser sådana möjligheter. En förening kan inte gå i konkurs på samma sätt som ett företag. En styrelse kan inte riskera medlemmarnas intressen genom åtgärder som sätter föreningens ekonomi på kant.

Låt oss fortsätta på den nu inslagna vägen att tillsammans utveckla Umåker, öka antalet hästar, licenser och stödja våra tränare med goda träningsmöjligheter som leder till sportsliga framgångar.

 

År 2014 blir ett konsolideringens år med möjligheter till många sportsliga framgångar. Ett led i detta är att fortsätta vår samverkan med de 10 banorna i Norra Norrland och ett närmare samarbete med Solänget och Lyckseletravet.

 

 

Travhälsningar

Göran