26 februari, 2015

Månadsbrev Februari

Månadsbrev februari 2015-02-26

Göran Westman, Ordförande Västerbottens Travsällskap

 

Vi kan överblicka verksamheten i sällskapet för 2014. Det har gått bra för att inte säga mycket bra. Vi har en ekonomi i balans och ett överskott på inte fullt en kvarts miljon. Trivseln på banan har ökat och många kreativa krafter har kommit till utryck i det förändringsarbete som påbörjat med nya mål och strategier för att nå en framtida vision. Närmast kommer sällskapet styrelse att träffa de lokalföreningars styrelser vi har för att tillsammans med hästägare, tränare och damklubb utveckla vår verksamhet. Det kommer att märkas i den budget vi lägger för 2015 där över en miljon kronor reserveras för investeringar förutom driften av den löpande verksamheten. Med en god soliditet och likviditet kommer vi att klara också längre tävlingsuppehåll med god betalförningsförmåga. Det känns bra.

Nu handlar det om att bli fler och att det blir fler yngre som kan få upplevelser av spänning som travet givet oss äldre. Fokus skall läggas på ungdomars möjligheter att samlas kring travhästen som utövare, publik eller umgänge kring travhästar på vår bana. Styrelsen diskuterar en utredning av nya driftsformer för restaurangen som ett led i att locka ny publik till banan. Onsdagsklubb med information kring trav och spel på virtuella hästar varvat med levande hästar under provlopp i pubmiljö är en utvecklingsmöjlighet. Vi utreder också möjlighet till hästhotell och nya hästägarformer samt samverkan med kommun och andra intresseföreningar i Umeå för vårt framtida arbete.

Travet på Umåker kan aldrig bli vad det har varit. Det har däremot andra nya gynnsamma förutsättningar för utveckling i en växande stad. Ume södra stadsdelar blir en tillväxtfaktor för hela Umeå kommun. Låt oss vara med i det arbetet! Ett sätt att visa det är att prata om framtiden och travet i Umeå. Det gör vi på våra medlemsträffar ute på banan. Som en deltagare sa: ”Umetravet” ligger bättre i tiden för att beskriva vart vi är på väg snarare ett namn som visar på vad och var vi har varit. Kom med i vårt förändringsarbete för framtiden travsport i Umeå, länet och landet.

Med travhälsning

Göran