4 mars, 2014

Månadsbrev februari

Månadsbrev februari 2014

Göran Westman, Ordförande VTS

 

Sommarbana i slutet av februari – väderleken tänjer verkligen på gränserna för vad som är normalt. Det var härligt att se att så många kommit till start nu senast på lördagens provlopp. Vinterträningen har uppenbarligen skötts av många på ett bra sätt. Det bådar gott inför kommande säsong.

 

Arbetet med de ekonomiska frågorna fortsätter i styrelsen med oförändrat mål att ta fram en budget som klarar besparingsdirektiv från ST och att minska på låneskulden. Det ser inte omöjligt ut. Arbetet underlättas av de besparingar som gjorts under tidigare år med bland annat minskning av fast personal på kansliet och ökat privat ansvarstagande på stallbacken.

 

En glädjande nyhet är Krister Söderholms återkomst till banan. Som tidigare nämnts är ”Umeåcirkeln” nu åter sluten. Det skall bli intressant att följa Kristers fortsatta arbete inte minst med unghästar där han fått nya erfarenheter från tiden i Boden. Vi är också många som ser fram emot att Krister nu åter är tillgänglig för att köra häst inte bara på Umåker utan också på andra närliggande banor som Solänget och Lycksele.

 

En ödesfråga för svensk travsport är att bredda och förnya publikunderlaget. En gång på 50-talet var medlet ”en travhäst på varje gård”. Då var 70 % av svenska folket knuten till jordbruk. Idag är den siffran kring 3 %. Vilka mål och medel har vi för att öka publiktillströmningen idag?

 

Om man utgår från dagens publik så är det många gånger äldre personer med koppling till landsbygd, trav, hästägande, hästträning och spel på hästar. Frågan är hur vi kan nå nya generationer, uppvuxna i tätort där hästen inte längre är en naturlig del i bostadsmiljön. Vad kan vi göra för att låta ungdomar på Ersboda, Ålidbacken, Mariehem, Carslid, Tomtebo komma i kontakt med hästar och trav?

 

Om svensk travsport och Umåker skall ha en framtid behöver vi bygga broar till kommande generationer där travskolan, samarbete med naturbruksgymnasiet och andra gymnasieskolor bara är en början. Jag tror att vi på ett helt andra sätt måste nå ut till grupper av människor som inte har en aning om vad hästar är och än mindre vilken tjusning som finns inom travsporten. Detta är något att samlas kring under de kommande åren. Sällskapets medlemmar har säkert idéer – frågan är bara hur de kan nå fram till sällskapets styrelse för att omsättas i praktiken. Några förslag?

 

Travhälsningar

Göran