22 december, 2014

Månadsbrev december

Månadsbrev december 2014

Göran Westman, ordförande i Västerbottens Travsällskap

Hej

Gott slut på 2014 och det känns bra att blicka framåt inför 2015. Det kan bli ett spännande år där Umåker tar ett första av fem kliv framåt till och med 2020. Först några viktiga datum för vårt förändringsarbete. Boka in dessa dagar.

Tisdag 27 januari 2015 Open Floor Öppet samtal i mindre grupper om Umåkers framtid

Torsdag 12 februari 2015 Runda bord Diskussion i mindre grupper om mål medel och aktivitet

Torsdag 12 mars 2015 Styrelseträff Möte intresseföreningar Umåker, konkretisering.

Vi fortsätter således ett utvecklingsarbete under de närmaste fem åren utifrån visionen, ”Umåker –Norra Norrlands travcentrum 2020”. För det fordras avgränsade mätbara mål och strategier för att nå dessa mål. Vi börjar med att gemensamt ta fram några under 2015. Vi hoppas finna några första mål och strategier som kan vägleda kansliet i deras arbete. Dessa mål skall årligen omprövas och värderas vid vår-stämmorna. Några mål kan behöva omprövas eller nya strategier utvecklas om målet är bra men inte nådda.

Här ett exempel. Mellan 2011 och 2013 minskade ATGs omsättning med 1 miljard kronor. För 2014 fick alla banor minskade tävlingsdagar och värst drabbades Skellefteå (-15.3%), Umåker(- 13.2 %), Arvika (-35.4 %) och Halmstad (-15.7). För Umåkers del innebar det en minskning med 5 tävlingsdagar 2014 till 22 dagar och för 2015 blir det 23.

Ett mätbart mål kan vara att nå 30 tävlingsdagar på Umåker 2020. För det talar Umeås tillväxt och stadens expansion på Tegssidan med nya affärscentra, bostadsområden och befolkningsökning.
Strategier för att nå målet är att ta fram antal starthästar inte bara på Umåker utan också utgå från hela regionen (10 banor norr om Bergsåker). Genom att ta hänsyn till avstånd och resor för travhästars tävlande får man en annan bild av vart tävlandet skall ske. I samverkan med banor i regionen och hästägarföreningar i Norra Norrland framstår Umeå geografiska läge som mer gynnsamt än någon annan bana. En strategi skulle vara att göra en kulturgeografisk analys av var tävlingar skall förläggas för att minska långa resor och öka antalet starttillfällen för regionens hästar och inte bara titta på antalet häst i träning eller antal starthästar per bana. Med ett sådant underlag kan frågan drivas. Beslutande organ är ATG och ST. De ser gärna en regionalisering i tänkandet. Resandet är av stor betydelse både för kostnader och tid för tävlande. I södra Sverige är det tätare mellan banorna. Skall Norrlandstravet utvecklas måste också avstånd, resande och risker i trafiken tas med i bedömningen var tävlandet skall förläggas.

Detta är bara ett exempel på ett mätbart mål och strategier för att nå detta mål. Fundera över andra mätbara mål och strategier för att nå dem. Låt oss resonera om detta vid våra möten. Vi har ett spännande arbete framför oss. Ju fler vi är som bidrar i arbetet desto bättre blir det. Förhoppningsvis kommer många bollar upp i luften. Vi får sedan kraftsamla kring några.

Gott slut på 2014! Ett stort tack till er alla för visat intresse, engagemang och arbete. Det är grunden för att Umåker kan vara en trivselbana och möjligheternas arena.

Med travhälsning

Göran