1 september, 2014

Månadsbrev augusti

Månadsbrev augusti 2014

Göran Westman, Ordförande i Västerbottens travsällskap

 

Så är vi igång. Hösten har startat bra med framgångar för våra A- och B-tränare. En andraplats i årgångslopp för varmblod och en tredjeplats i ” kallblod i långa loppet” nu senast.

Umåker har klarat av Kusk-EM tillsammans med Solänget med mycket gott resultat. Vi fick mycket beröm av den Europeiska Organisationen för kuskar i Europa. ST med sin företrädare var nöjd med hur vi löst frågor kring det sportliga, tävlandet på två banor och logistiken kring genomförandet. Tävlingsdeltagarna var nöjda och gladdes åt besöket i Umeå. De uppfattade vår stad som exotisk och intressant. Det gällde inte minst den spanjor som körde ett kallblod för första gången i sitt liv och då också till seger! Några pekade på betydelsen att komma bort från stora städer som i stort är mycket lika. Vi fick emellertid ingenting gratis då regn och tunga mål låg över Umåker och Solänget dessa dagar. Under själva tävlandet höll sig regnet borta och solen hann dessutom visa sig över Solänget. Ett stort tack till alla som medverkat till tävlingarna och dess genomförande. Det gäller inte minst tränare, körsvenner och hästägare. Umåker har med begränsade resurser lyckats genomföra ännu ett stort arrangemang som dessutom gav ett netto. Så skall det vara.

Om alla hjälps åt kan bra saker bli bättre. Ett återkommande problem är renhållning av dagboxar när vi är inne och kör på banan. De allra flesta är noga med att städa i boxen efter sig och att köra bort fyllda skottkärror med blött spån och hästbajs. Hästar kan stå uppstallade kortare tider i avvak-tan på transport till andra banor i landet eller utomlands. Det finns också andra som kommer re-sande med andra hästar för tillfällig övernattning. Det är då inte roligt att behöva visa upp stallar som luktar illa. Det kostar så lite men betyder så mycket för vårt rykte och renommé. Alla som är inne på banan är inte medlemmar i vår förening. Kan vi inte hjälpas åt och påminna varandra om en så pass enkel sak?

I september har styrelsen sina planeringsdagar. Vi kommer då att arbeta fram riktlinjer för vår VD och verksamheten under det närmaste året och två åren. Vi får då också en kvartalsrapport om vårt ekonomiska läge som hittills visat på att den lagda budgeten håller för ett +/- 0-resultat. Det återstår att se. Sommaren är alltid en tuff period då vi har tävlingsfritt i 6 veckor medan fakturor strömmar in i oförändrad takt. Det är inte alltid våra buffertåtgärder varit tillräckliga de senaste åren. Vi får se hur det blir i år.

 

 

Med travhälsning

Göran