1 september, 2011

Full fart på Umåker.

Ja, det är verkligen full fart på Umåker nu under hösten.
Husvagnsparkeringen är insådd och staket ska sättas upp. Ytlagret på
vallaboden ska plåtbeläggas. Veterinärtornet där även Maggan håller till
ska bytas fönster och målas upp. En ny entré till stallbacken från
publikplats ska göras, det innebär att nuvarande infart med grindar till
stallbacken från publikplats stängs så bilar får ta en annan väg.
Däremot kommer de gående att använda den nya infarten nära staketet
framför stallbaren. Pegasus Hästshop är snart färdigt med sitt bygge och
gamla defileringsvolten kommer att rejält minskas i yta, allt för att
det ska bli mindre trångt vid det området. Området runt Akselis hagar
kommer att snyggas till med träd och en yta som inramas av impregnerade
stockar. Gamla vinnarcirkeln rensas från buskar och annan sly,
armaturerna målas upp och området kommer se allmänt snyggare ut.
Styrelsen är tacksam över det engagemang som förekommer från många i och
runt Umåker, fantastiskt! En av värdegrunderna i Svensk travsport är
”Tillsammans” och det är verkligen så att om vi alla hjälps åt och ser
de möjligheter som vi har på Umåker då kan vi uträtta storverk, så än en
gång TAck till er alla! Styrelsen