1 april, 2020

Viktig information från Svensk Travsport

Informationen och frågor och svar om Covid 19 och travsporten har uppdaterats efter de senaste rekommendationerna och förordningarna.

Allmänna frågor och svar
Kommer Svensk Travsport att ställa in travlopp med anledning av smittspridningen?

Enligt rådande omständigheter kommer vi inte att ställa in några tävlingar. Sedan 12 mars hanteras alla travtävlingar som strikta arbetsplatser, där publik inte är tillåten. Endast personer med en uttalad arbetsuppgift har tillträde till området. Tävlingarna sker på stora ytor utan fysisk kontakt mellan människor. Utifrån rådande restriktioner fortsätter vi att tävla med ett antal extra åtgärder för att minska risken för smittspridning på stallbacken. Men vi följer självklart utvecklingen konstant och förhåller oss till myndigheters riktlinjer.
Varför ställer ni inte in tävlingarna som andra sporter?
Svensk Travsport tar sitt ansvar och har redan gått längre än vad myndigheternas restriktioner säger. Dock vill vi i nuläget inte ställa in några tävlingar av flera anledningar. Det är tusentals personer som är inblandade i sporten på olika sätt som är ekonomiskt beroende av att vi fortsätter arrangera tävlingarna. Det handlar om hundratals småföretagare och löntagare runt om i landet, det är också ett samhällsansvar att då fortsätta vår verksamhet om det är möjligt. Men självklart anpassar vi oss efter situationen och gör allt för att minimera risken för smittspridning i samband med tävlingsdagarna.
Vilka åtgärder har ni satt in på tävlingsdagarna?
Utöver att publikområdet är helt stängt, är vi väldigt restriktiva med vilka som släpps in på stallbacken under tävlingsdagen, bara de som arbetar med att genomföra tävlingarna släpps in. Arrangerande banor följer en rad restriktioner och rekommendationer. De direktiven kan läsas på annan plats på www.travsport.se.
Vad gör ni om en kusk eller tränare som vistas på stallbacken visar sig vara sjuk i covid-19?
Vi gör som övriga arbetsplatser. Personen ombeds gå hem, och i förekommande fall söka vård.
Varför får utländska tränare och hästar tävla i Sverige?
Till Sverige finns just nu inget inreseförbud för vare sig hästar eller människor. Våra myndigheter har inte stängt gränserna som många andra nationer har gjort de senaste dagarna. Därför har vi inom travsporten just nu inget uttryckligt förbud mot utlandstränade hästar i våra svenska lopp. Myndigheterna i Norge, Danmark och Finland totalförbjuder inte resor till Sverige men det finns en mängd restriktioner, och man avråder sina medborgare från att resa utomlands. Norska travtränare som varit i Sverige måste sitta i karantän i 14 dagar när de kommer hem, enligt besked från norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. Travförbunden i grannländerna avråder resor över gränserna, men utfärdar inga rena reseförbud. Förbunden i Norge, Danmark och Finland har dock tillfälligt stoppat utskrivningen av så kallade Nordenintyg, ett dokument som i normala fall används för att underlätta gränspassagen med häst. Det tillfälliga stoppet innebär att en nordisk tränare som ska passera gränsen numera måste lösa alla sina tullpapper och övriga intyg själv. I praktiken är det alltså svårt för nordiska tränare att resa till Sverige nu. Men det är upp till den enskilde utländska medborgaren att följa sitt lands regler, den svenska travsporten följer de myndighetsregler som gäller för Sverige. Vi följer de regler som gäller för övriga samhället, och kan omedelbart införa ett inreseförbud om de svenska myndigheterna bestämmer det.
Varför släpper ni in media på stallbacken?
Vi tycker det är viktigt att media får rapportera om travsporten. Det finns dock särskilda restriktioner kring hur många personer (högst två) från varje mediahus/redaktion som får närvara. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område. Intervjuer ska ske med utökat fysiskt avstånd mellan människor. Banans egna segerintervjuer och prisceremoni är inställda.
Hur påverkas ponnytävlingar?
Från 29 mars har Svensk Travsport fattat beslutet, tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet, att tills vidare pausa allt tävlande inom ponnytravet. Ponnytravet är ingen arbetsplats som travet i övrigt är. Även om viss barn- och ungdomsidrott fortfarande upprätthålls i samhället får nuläget en stor och negativ inverkan på hur ponnytravet kan utföras – därför har Svensk Travsport och Svenska Ponnytravförbundet tillsammans beslutat att pausa ponnytravet tills vidare.
Ni pausar inte tävlingar med stor häst – vad skiljer ponnylopp från tävlingar med stor häst?
För det första bygger ponnytävlingarna mycket på social samvaro. Man är ofta många kring varje häst och många som följer med till stallbacken och travbanan. Att införa en begränsning på att endast en eller två personer per häst får vistas på stallbacken skulle ta bort mycket av det roliga och väsentliga med ponnytävlingarna.
För det andra ser vi sedan den 12 mars travtävlingar som strikta arbetsplatser. Tävlingarna med stor häst är en väsentlig del av försörjningen och ett heltidsjobb för många tusen människor. Ponnytävlingarna är inte grund för enskilda människors försörjning på samma sätt och har därför inte samma direkta samhällsekonomiska betydelse som stora travet.
Gäller tävlingsstoppet bara hela ponnytävlingsdagar, eller gäller det även insprängda lopp tillsammans med stora travet?
Tävlingspausen gäller samtliga ponnylopp, även ponnykval.
Kommer Svensk Travsport att kunna genomföra fullmäktige i april enligt plan?
Svensk Travsports styrelse har beslutat att flytta fram datumet för årets fullmäktigemöte. Mötet den 22 april ställs in och nytt datum blir onsdagen den 24 juni. Med den osäkerhet som finns kring restriktioner beroende på viruset kommer det inte att hållas något program utöver själva fullmäktigemötet detta år. Det kommer inte heller att hållas någon årsmiddag i anslutning till mötet. Svensk Travsport rekommenderar samtidigt sällskapen att skjuta upp sina årsstämmor/fullmäktigemöten där mötena nu ska/kan hållas senast den 30 juni.
Nu börjar storloppssäsongen, när vet vi om publikfester som Paralympiatravet och Elitloppet kommer att kunna genomföras med publik?
Just nu vet vi inte det. Arrangörsbanorna arbetar med flera olika alternativa lösningar.

Hur länge gäller förbudet mot publik på travbanorna?
Förbudet gäller tills vidare.

Frågor och svar riktade för travbanor
Hur hanteras förköpta biljetter eller restaurangplatser?

Det finns en generell önskan om att alla banor agerar likadant och Svensk Travsport rekommenderar att inställda evenemang som detta innebär återbetalas till kund, exklusive eventuella serviceavgifter. Svensk Travsport kan dock inte besluta kring hur varje bana hanterar sina kunder, det är upp till varje bana att följa sina köpevillkor och sina egna beslut gällande sina egna evenemang.
Kan en restaurang på travbanan ha öppet de dagar det inte är travtävlingar?
Ja, om restaurangen följer myndigheternas regler för restauranger.
Kommer Svensk Travsport att ersätta banorna för förlust av intäkter?
Nej. Det finns idag inga sådana möjligheter. Svensk Travsport ser nu över alla banors likviditet för att skapa sig en överblick av det ekonomiska läget. Regeringen har presenterat ett stort stödpaket för företag som drabbas av den nuvarande situationen som många travbanor kan dra nytta av.
Vad sker med totopersonalen?
Då inga publika områden ska hållas öppna ska heller inga totohallar hållas öppna. Därför kommer det inte behövas någon totopersonal under tiden förbudet gäller.
Ska banor kontrollera kuskar, tränare och skötare om de befunnit sig i riskområden?
Nej, någon sådan undersökningsplikt finns inte. Endast de personer som ska arbeta den aktuella tävlingsdagen, har tillträde till området. Som för övriga samhället gäller att den person som känner sig sjuk, hostar eller har feber, ska stanna hemma från sitt jobb.
Hur hanterar vi kuskar och tränare från andra länder som ska delta i våra tävlingar?
På samma sätt som svenska kuskar och tränare. Om de uppvisar några sjukdomssymtom ska de stanna hemma.
Hur hanterar vi våra funktionärer?
Svensk Travsport har skickat ut riktlinjerna för medarbetare. Om de uppvisar någon form av influensaliknande symtom ska de inte arbeta.
Måste de aktiva anmäla vilka som kommer för att släppas in på stallbacken?
Personer som passerar stallbacksentrén måste visa att de arbetar med en aktuell starthäst på tävlingsdagen. Banan använder de listor på aktuella kuskar/tränare som finns i Hästsportsystemet. Varje bana ansvarar för kontrollen. Komplettera gärna entrén med personal från externa vaktbolag.
Får media släppas in på stallbacken?
Ja. Högst två personer (reporter + fotograf) från varje mediahus/redaktion får tillträde. För Kanal 75 som producerar tv från tävlingarna, är det tillåtet med fler än två medarbetare att befinna sig på banans område.
Måste vi även stänga stallbacksrestaurangen?
Nej. Det är viktigt att aktiva och funktionärer kan få något att äta. Servering ska ske enligt de regler och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Om möjligt ska servering ske utomhus.
Får vi anordna provlopp och bygdetrav?
Nej. Alla former av lopp – utöver de ordinarie travtävlingarna – är inställda tillsvidare. Det körs därför inga provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.
Får vi ha banan öppen för träning?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Alltså att inte träningsköra om hen känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Frågor och svar för aktiva
Hur ska jag som aktiv agera inför och under tävling?

Först och främst, uppvisar du någon form av luftvägssymtom, snuva, feber eller hosta, även lindrigt, ska du stanna hemma. Väl på plats rekommenderar vi att du om möjligt byter om i bilen eller ert privata stall och undviker omklädningsrum. Försök vistas ute i så stor utsträckning som möjligt och undvik folksamlingar/grupperingar. Lämna området när du är klar med ditt arbete.
Kan jag stryka anmälda hästar om tränaren eller transportören blir sjuk?
Om ingen annan kan hjälpa dig med transport eller tävlingsförberedelser, är det tillåtet att stryka hästen för transporthinder.
Vilka får komma in på stallbacken?
Endast de som behövs för att genomföra tävlingsdagen. Förutom funktionärer och personal på banan släpper vi under den här tiden endast in tränare, skötare, kuskar samt transportörer som arbetar med en aktuell starthäst under tävlingsdagen. Även media släpps in för att göra sitt arbete.
Varför får inte jag som hästägare komma in på stallbacken?
För att minimera risken för smittspridning har vi beslutat att endast släppa in de som behövs för att genomföra tävlingen (tränare, kuskar, transportörer och skötare) på stallbacken.
Finns risk att hästar kan få covid-19 eller orsaka covid-19 hos människor?
Nej. Hästar har sitt eget coronavirus, men den orsakar inte covid-19 som är en sjukdom hos människor. Därmed ska det inte finnas någon risk för att hästar kan få Covid-19 eller att människor ska smittas av hästars coronavirus.
Får jag träningsköra på banan utanför tävlingstid?
Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Alltså att inte träningsköra om hen känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Frågor och svar för travskolorna
Får travskolan vara öppen och ta emot elever?

Ja, men inte på tävlingsdagar. Övriga dagar kan travskolan vara öppen. Anpassa undervisningen efter rådande regler och rekommendationer. Flytta om möjligt undervisningen utomhus. Undvik grupper inomhus.

Information från Svensk Travsport, Uppdaterad den 31 mars 2020.
www.kundtjanst@travsport.se