22 oktober, 2018

Körvägen förbi Ridskola- Fortfarande avstängd!!!

Hej=)

Vi har fått information av ÖOR att just nu har 16 st hästar som inte går i lektionsverksamheten, pga att de är eller har varit sjuka och fortfarande står i karantän, pga det stora antalet sjuka hästar så har de beslutat att fortsätta hålla anläggningen stängd tills vidare.

Karantän
De hästar som varit sjuka och är symtomfria går ute i beteshagen samt i karnatänhagen vid vägen. De har fått intyg av veterinären att hålla hästarna ute dygnet runt under karantäntiden för att minska risken för smittspridning. Alla hästar som är i karantän hanteras endast av personalen med separata kläder, utrustning. Tänk på att det inte är tillåtet att klappa eller ha kontakt med dessa hästar.
VIKTIGT!!!
Tänk alltid på att byta kläder och skor om ni ska till andra stall/hästar även om ni inte varit i kontakt med sjuka hästar. Tvätta händer er noga. Tvätta kläder på 60 grader för att ta död på bakterier. Desinfektera hjälm, skor m.m. med virkon eller liknande. Det är av stor betydelse att alla hjälps åt för att inte sprida smitta.Alla som kommer till anläggningen måste tänka på att vara noga med att inte åka till andra stallar ….utan att byta kläder, skor och tvätta sig ordentligt.

För info: Det andra provsvaret visade på Streptococcus Zoepidemicus. Sjukdomen dock är inte anmälningspliktig och har inte heller krav på stängning av stallarna, men ÖOR har beslutat att ha anläggningen STÄNGD!!

Mer info  http://www.ryttarklubben.se/news/5725278/Anlaggningen-stangd-for-utomstaende

MVH/Kansliet