31 mars, 2020

Travsällskapets årsmöte skjuts upp

Årsstämman flyttas fram till 15 juni.

Med hänvisning till den rådande situationen och utvecklingen kring covid-19 har Svensk Travsports styrelse beslutat att flytta fram datumet för årets föreningsstämma/fullmäktigemöte. Nytt datum: onsdag 24 juni.
Enligt ST’s rekommendation har styrelsen för Solängets Travsällskap också beslutat att skjuta upp sin årsstämma, till måndag 15 juni. Särskild kallelse skickas som vanligt senare till travsällskapets medlemmar.
/Solängets Travsällskap