12 mars, 2020

Travfesten inställd

Lördagens planerade travfest flyttas fram till senare tillfälle.

P g a den rådande situationen gällande Coronavirus, och nuvarande rekommendationer beträffande onödiga risker angående smittspridning, har beslutats att ställa in lördagens planerade travfest på Solänget.
Tanken är att om möjligt kunna genomföra travfesten senare under våren. Vi återkommer med ny information, och förhoppningsvis nytt datum, inom kort.
/Sportkontoret