12 november, 2019

Tävlingsbanan stängd

Solängets rundbana är stängd tills vidare.

P g a det rådande väderläget är tävlingsbanan stängd tills vidare.
Övriga körbanor är tillgängliga men för närvarande inte harvade/sladdade p g a en icke fungerande traktor. Detta åtgärdas inom kort.