15 juni, 2020

Svensk Travsports Guldtäcke

Snart dags för Guldtäcket. Handicaploppet för landets segerrikaste kallblod.

Guldtäcket 2020, bästa hemmahäst per den 14 juni. Antal starter, segrar, andraplatser och tredjeplatser. Notera att enbart sulkylopp räknas, ej montéstarter. (Gå till lista häst segerrikaste bana.) Loppet körs på Dannero, söndag 9 augusti.OBS: Snart dags att gå ett lopp för att klara handicapregeln på 6 veckor, om ekipaget vill vara med i Guldtäcket. De som är segerrikast och önskar starta i Guldtäcket måste göra ett godkänt lopp mellan 22 juni och 2 augusti.
Svensk Travsports Guldtäcke 2020, för 4-åriga och äldre kallblod (ej 3-åriga).
Guldtäcket går av stapeln den 9 augusti 2020 på Dannero, med 150 000 kr i förstapris.
Guldtäcket är en handicaplöpning med grundlag 1.28,0. De segerrikaste kallblodiga hästarna vid banorna B, Bo, Bs, D, F, G, H, Ro, Rä, Sk, Sä, U, År och Ös är kvalificerade för deltagande, dessutom den segerrikaste hemmahästen från någon av de övriga banorna. Kvalificeringsperioden löper under tiden 190730-200729. Observera att endast totalisatorlopp och sulkystarter räknas, ej poänglopp eller montélopp. Med övriga banor menas banor som har egna licensinnehavare.
Tävlingen pågår under perioden 2019-07-30 till och med 2020-07-29.
Vid tränarbyte av häst till annan tränare på annan bana, förlorar hästen den segerrad som skapats på den tidigare banan.
Observera också att de särskilda reglerna angående handicaplopp måste iakttas, §11 i tävlingsreglementet. Hästen måste ha fullföljt (ej diskvalificerad och ej distanserad) minst ett totalisatorlopp i sulky inom den senaste 6-veckorsperioden för att få anmälas till Svensk Travsports Guldtäcke. Perioden räknas bakåt från tidpunkten för startanmälan, som är den 3 augusti 2020. Godkänt lopp måste således ske mellan 22 juni till och med den 2 augusti, som är sista dag för att bli godkänd enligt handicapregeln.
Aktuell ställning Solänget;
(per den 14:e juni 2020)
Solänget
1: Spang Viktor 15: 5-0-1
2: Ålia Rännil 9: 4-2-1
3: Tangen Haap 12: 3-1-3
/BOM