5 mars, 2020

Sportkontoret obemannat

Torsdag 5 - fredag 6 mars.

Denna vecka är sportkontoret obemannat torsdag 5 – fredag 6 mars.
Vid ev brådskande ärenden, skicka gärna sms (070-666 09 21) eller mejl;
bert-ola.mansson@solanget.travsport.se