21 februari, 2020

Rapport i korthet från onsdagsträffarna

Vi har nu genomfört ett antal s k onsdagsträffar på Solänget. Korta möten under trivsamma former, med fika och snack om allt förekommande runt banan.

Alla travintresserade är välkomna att delta vid dessa träffar. Det handlar främst om att informera om aktualiteter och ev nyheter, men även om att diskutera andra travrelaterade frågor. Vi träffs i SolängsStugan varje onsdag kl 09:00, utom den sista veckan i varje månad – då hålls mötet på tisdagskvällen kl 18:30. Nästa möte således tisdag 25 februari.
Stugrådet bjuder på fika!

Hittills har bl a informerats om följande;
• Ett större bananläggningsarbete skall genomföras under våren. Tidsplan ej fastställd ännu och återstår även definitivt beslut utifrån den totala kostnadsbilden. Tanken är att lägga på nytt ytlager, förbättra banprofilen och doseringen i kurvorna, anlägga s k säkerhetsspår och ny in/utfart till/från banan, nytt publikstaket och ny vinnarcirkel. Inom kort kommer info om hur/när arbetet påverkar banans tillgänglighet.

• Vi har påbörjat ett projekt gällande stall 3 som blir ett slags ungdomsstall med fyra nya boxar. Tanken är att kunna erbjuda nya travintresserade familjer och ungdomar möjlighet att starta upp och bedriva travsport (med ponny och/eller stor häst) på ett nytt sätt. Arbetet beräknas vara klart under våren.

• Information om tävlingsdagarna 2020. Större lopp och arrangemang. Försök att genomföra och etablera s k temadagar. Travbanechefen har informerat om regler och bestämmelser avseende tilldelning och planering av tävlingsdagar, fördelning av prispengar och andra sportrelaterade ämnen.
• Information om nya licensbestämmelser.

• En stallrockad genomförs med start fr o m 1 mars. Patrik Sjöberg skall hyra stall 7. Nytt fortkörningsstall blir istället i AI-stallet, boxarna 7-12. Björn Karlsson hyr fortkörningsboxar i stall 15.

• Fr o m 1 mars införs vagnsinfo, på liknande sätt som skoinfo. Alla tävlingssulkys måste kategoriseras och märkas i tre olika varianter. Vanlig sulky, hybrid och jänkarvagn. Mer om hur detta skall fungera finns att läsa på www.travsport.se

• Ordningsregler i gäststallarna har diskuterats flitigt. Samtliga mötesdeltagare har vid varje möte varit helt eniga om att skärpning måste ske. Till att börja med kan man uppträda respektfullt och visa hänsyn. Och självklart skall man städa upp efter sig, stänga dörrar och släcka lysen om man är sist att lämna stallet. Travbanechefen har på försök beslutat att tills vidare inte avgiftsbelägga användande av fortkörningsstallarna. Isf tillkommer alltså ingen extra avgift utöver fastställd anläggningsavgift. Men detta endast under förutsättning att regler och bestämmelser efterlevs. Överträdelser kan också komma att beivras i form av böter.

• För övrigt har också det bedrövliga vädret diskuterats minst lika flitigt. Det är såklart inte roligt, och även om det kan vara frustrerande ber vi ödmjukt om förståelse för att anläggningen och körbanorna inte alltid är i allra bästa skick.

Observera att nästa ”onsdagsträff” blir tisdagen den 25:e februari. Varmt välkommen!

Take it ”is-y” & trevlig helg!
/B-O