24 augusti, 2018

Provloppsinformation

Morgondagens provlopp är inställda pga för få anmälda. Nästa lördag kommer provloppen att börja redan 10:00, eftersom det är städdag från 12:00. / Trevlig helg!