23 april, 2020

På förekommen anledning

Påminnelse om vissa ordningsföreskrifter.

De flesta sköter sig mycket bra. Tack för det! Men helt i onödan så slarvas det också en del med enkla säkerhetsrutiner runt stallar och inom övriga stallområdet. Detta måste upphöra för att undvika allvarliga olyckstillbud.
Inom stallområdet har hästarna ALLTID företräde. Kör försiktigt och med stor uppmärksamhet. Undvik att passera i närhet av stallbyggnader. Det är naturligtvis förbjudet att parkera fordon framför stalldörrar. Fordon skall parkeras vid avsedda platser.

Solängets Travskola bedriver numera en stor verksamhet med många barn och ungdomar engagerade i olika kurser som arrangeras nästan varje kväll. Det är viktigt för oss!
Vi har bland annat körlicensutbildning som sker måndagar och lördagar. En del i den utbildningen är såklart voltning. Vi ber därför om största möjliga respekt och hänsyn när volt-träningen pågår, företrädesvis kl 18:45 – 19:30 (måndagar) och vid 13-tiden (lördagar).

/Solängets Travsällskap