11 december, 2019

Onsdagsträffar på Solänget

Varje onsdag fr o m onsdag 8 januari inbjuder vi till informations- och diskussionsträffar med förmiddagsfika i SolängsStugan kl 09:00.

Tanken är att detta skall ske alla onsdagar, om ej annat anges via hemsida/facebook. Träffarna vänder sig i första hand till aktiva hästägare, proffs- och amatörtränare samt hästskötare och andra verksamma inom travsporten, men alla travintresserade är välkomna. Det handlar om informella möten med fika, travsnack och information/diskussion om aktuellt travrelaterade frågor.
Vi träffas i SolängsStugan varje onsdag kl 09:00.
Solängets Travsällskap bjuder på kaffe och macka!

Mejla gärna in frågor, synpunkter eller annat som Du önskar ta upp och ventilera vid dessa träffar. Till;
bert-ola.mansson@solanget.travsport.se

Välkommen!
/Solängets Travsällskap tillsammans med samverkansgruppen SolängsStugan