6 mars, 2019

Ny anläggningsentreprenör på Solänget

Solängets Travsällskap har nyligen avslutat upphandling av anläggningsentreprenör. Styrelsen har beslutat att anlita Swerock med Öviks Schakt & Frakt AB som underentreprenör. Vilket innebär att samarbetet med HP Maskin AB (VTG) avslutas. Travsällskapet vill passa på att tacka Håkan Persson och övriga medarbetare på HP Maskin AB för mångårigt samarbete. De har gjort ett bra arbete, särskilt under perioder då travbanan brottats med begränsade ekonomiska resurser.

– Det finns absolut inga hard feelings från vår sida. Jag både hoppas och tror att vi skiljs som vänner, fastslår travsällskapets ordförande Göran Nordin.
– Men i en sådan här upphandling kan ju bara en ”vinna”. Swerock kom med det mest förmånliga anbudet och styrelsen tog beslutet i enighet. Det är med stor glädje vi hälsar den nya entreprenören välkommen till Solänget. Det ska bli spännande och jag ser fram emot ett positivt samarbete. Vi har lyckats vända en negativ ekonomisk trend och styrelsen ser framtiden an med stor tillförsikt, konstaterar Nordin avslutningsvis.

HP Maskin AB fullföljer ingånget förlängningsavtal t o m 31 mars. Swerock och Öviks Schakt & Frakt AB påbörjar sedan arbetet på Solänget den första april.

/Solängets Travsällskap