24 juni, 2020

Maskinarbete vid banan

Nu färdigställs nya grinden för infart till tävlingsbanan.

Solänget monterar nya grindar för in/utfart till/från banan. Idag onsdag förekommer därför maskinarbete vid ordinarie (gamla) stallgrinden, då den nya infartsgrinden monteras. Idag måste därför den nya utfartsgrinden användas även som infart. Den grinden är placerad vid andra sidan av Voltbaren, i höjd med SolängsStugan.
Iakttag särskild försiktighet eftersom denna grind INTE är avsedd för ekipage att mötas. Monteringen av grinden påverkar inte banans eller anläggningens tillgänglighet i övrigt.
/Solängets Travsällskap