3 augusti, 2020

Maskinarbete – Säkerhetsspår

Anläggande av s k säkerhetsspår fortsätter.

Anläggande av säkerhetsspår har tidigare påbörjats, men ej avslutats.
Färdigställande pågår i omgångar, vilket innebär att det den närmaste tiden kan pågå maskinarbete vid tävlingsbanan. Arbetet sker utanför själva bankroppen. Banan är därför inte avstängd, men iakttag största möjliga försiktighet när Ni kör på banan.
/Solängets Travsällskap