16 juli, 2020

Lördagens provlopp

Två provlopp lördag 18 juli. Start 11:00.

Provloppslista lördag 18 juli;

provlopp_200718.doc